Vzorkovník výrobkov z foriem pre chodníkovú dlažbu

Chodníková dlažba sa využíva pri dláždení chodníkov v záhradách, okolo domov, v parkoch, peších zónach a iných verejných alebo súkromných miestach kde sa uprednostňuje pešia chôdza. Chodníky nám umožňujú pohodlnejší prístup z jedného miesta na druhé. V tejto sekcii nájdete plastové formy
na výrobu chodníkovej dlažby v prevedení viacerých vzorov s drsnými aj hladkými povrchmi a v rôznych veľkostiach.

Kameň - Pásky

Rozmer: 42,5x42,5cm

Hrúbka: 5cm

Počet kusov na m2: 6

Cena za formu:

3,20€/ks

Tehla drsná

Rozmer: 40x40cm

Hrúbka: 6cm

Počet kusov na m2: 6

Cena za formu:

2,80€/ks

Dlaždica ozdobná

Rozmer: 40x40cm

Hrúbka: 6cm

Počet kusov na m2: 6

Cena za formu:

2,80€/ks

Štvorce

Rozmer: 35x35cm

Hrúbka: 5cm

Počet kusov na m2: 9

Cena za formu:

1,60€/ks

Mriežka

Rozmer: 35x35cm

Hrúbka: 5cm

Počet kusov na m2: 9

Cena za formu:

1,60€/ks

Slniečko

Rozmer: 35x35cm

Hrúbka: 5cm

Počet kusov na m2: 9

Cena za formu:

1,60€/ks

Kruhy

Rozmer: 35x35cm

Hrúbka: 5cm

Počet kusov na m2: 9

Cena za formu:

1,60€/ks

Slnko drsné

Rozmer: 40x40cm

Hrúbka: 5cm

Počet kusov na m2: 6

Cena za formu:

2,80€/ks

Dlaždica plytká

Rozmer: 40x40cm

Hrúbka: 5cm

Počet kusov na m2: 6

Cena za formu:

2,80€/ks

Dlaždica hladká

Rozmer: 55x55cm

Hrúbka: 5cm

Počet kusov na m2: 2

Cena za formu:

4,50€/ks

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH !